2022 Suzuki Swift SS同樂會

首頁媒體訊息最新消息 詳細

  2022-12-19

Suzuki Swit SS 同樂會

寒流來襲,澆不熄我們的熱情,在上週日12月18日 Join Fast Club 輪轉車棧 參與車聚 Suzuki_Swift SS 同樂會,當天準備 JP Turbo K14C 限量潮T大方贈送給現場的車友們,感謝大家踴躍在社群粉專用力的按讚與分享!感謝支持!